Būsim pateicīgi par Jūsu atbalstu mūsu centienos izpētīt un iemūžināt zudušo pirmskara Latvijas ebreju kopienu. Jūsu ziedojums tiks izlietots datubāzes uzturēšanai un pētniecības turpināšanai.

Rekvizīti

Latvijas Universitāte 

Uzņēmumu reģ.nr. 90000076669
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Valsts kase
Kods: TRELLV22XXX
Konta numurs: LV32TREL9150175031000

Maksājuma mērķis: Jūdaikas studiju centrs, projekts Names