Šī datubāze joprojām vēl nav pilnīga, daudzas personu kartīšu ailes nav aizpildītas, vēl jānoskaidro liela daļa Latvijas ebreju likteņu, un mēs būsim pateicīgi ikvienam, kurš mums varēs palīdzēt, daloties atmiņās par savu radu, tuvinieku un draugu likteni.

Informāciju lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi names@latnet.lv

Šeit arī saņemsiet konsultācijas par darbu ar datubāzi un personu meklēšanas jautājumiem.

SVARĪGI. Jūdaikas studiju centrs nenodarbojas ar ģimeņu vēstures pētniecību. Ar šiem jautājumiem lūgums vērsties Latvijas Valsts vēstures arhīvā.