Projekta zinātniskie koordinatori

Ruvins Ferbers
Latvijas Universitātes profesors, Jūdaikas studiju centra direktors

Aivars Stranga
Latvijas Universitātes profesors, Jūdaikas studiju centra konsultatīvās padomes priekšsēdētājs

Irina Veinberga*
Latvijas Valsts vēstures arhīva daļas vadītāja
Metodoloģija un datu analīze

Rita Bogdanova
Latvijas Valsts vēstures arhīva eksperte
Zinātniskais konsultants, datu analīze, informatīvais atbalsts

Jeļena Polovceva
Latvijas Valsts vēstures arhīva eksperte
Zinātniskais konsultants, datu analīze, datubāzes uzturēšana

Konstance Vipmane
Advokāte (Lielbritānija), bij. JewishGen Latvijas SIG Kurzemes grupas datu bāzes koordinatore un organizācijas komitejas pārstāve

Foto no datubāzes prezentācijas Latvijas Universitātē 2008.g.