Projektu finansiāli atbalstīja

Ebreju ģenealoģijas biedrības Latvijas grupa – JewishGen  Latvia SIG

Latvijas un Igaunijas ebreju apvienība Izraēlā

Rīgas Ebreju reliģiskā draudze­

Henrijs Blumbergs (Kanāda), advokāts, "Latvia Jewish Connections" vadītājs, Grobiņas, Liepājas, Jelgavas un Rīgas ebreju pēctecis

Konstance Vipmane (Lielbritānija), advokāte, bij. JewishGen Latvijas SIG, Kurzemes datubāzes koordinatore un organizācijas komitejas pārstāve

Arlīne Bīra (Lielbritānija), JewishGen Latvia SIG datubāzu koordinatore un bij. vadītāja, JewishGen Latvijas un Igaunijas pētniecības nodaļas līdzdirektore

Boriss Mafcirs (Izraēla) Yad Vashem

Ēriks Benjaminsons (ASV, Čikāgas universitāte), Kuldīgas, Aizputes, Liepājas un Rīgas ebreju pēctecis

Ābrahams Lēnhofs (ASV), Delaveras universitātes profesors, bij. JewishGen Kurzemes SIG mājaslapas pārzinis

Eli Valks, Latvijas un Igaunijas ebreju apvienības Izraēlā vadītājs

 

Projekta īstenošanā palīdzēja

Edvards Anderss (ASV)
Čikāgas universitātes profesors
Projekta Liepājas ebreji, Latvija 1941-1945 autors

Arkādijs Suharenko
Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs

Vitālijs Gotlībs
Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomes Aizbildniecības komitejas priekšsēdētājs

Šlomo Kurļandčiks*
 Arhīvists, Latvijas un Igaunijas ebreju apvienība Izraēlā

Gita Umanovska
Rīgas Ebreju kopienas izpilddirektore

Marģers Vestermanis
Muzeja „Ebreji Latvijā” dibinātājs

Marta Levinsone Lev-Ciona* (Izraēla)
IGS-Negev prezidente; Latvijas SIG bij. vadītāja; JewishGen Kurzemes grupas Organizācijas komitejas pārstāve

Maiks Gecs*
Latvijas SIG (JewishGen) dibinātājs un bij.vadītājs

Aina Antāne
Bij. LU Jūdaikas studiju centra izpilddirektore

Alda Bražūne
Bij. LU Jūdaikas studiju centra izpilddirektore

Valts Apinis
Bij. LU Jūdaikas studiju centra izpilddirektors

Bella Gitermane
Muzejs „Ebreji Latvijā” 

Iļja Ļenskis
Muzeja „Ebreji Latvijā” direktors

Karīna Barkane-Vincāne
LU Jūdaikas studiju centra direktora vietniece

Svetlana Pogodina
LU Jūdaikas studiju centra projektu koordinatore